Một số trường hợp đóng khe thưa bằng khay chỉnh nha trong suốt Invisalign

CASE 1

CASE 2

Tham khảo bảng giá điều trị của Nha khoa iMed tại đây