Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ, chuyên ngành phẫu thuật miệng và hàm mặt, khoa Y, Đại học Gifu, Nhật Bản
 • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng hàm mặt chính quy, Đại học Y Hà Nội
 • Các khoá đào tạo chuyên ngành tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hy Lạp, Canada

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Cấy ghép Implant
 • Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm
 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Phẫu thuật trong miệng
 • Chỉnh nha

Đơn vị công tác và tổ chức tham gia:

 • Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Hà Nội
 • Cố vấn chuyên môn hãng Implant nha khoa Dentium, Hàn Quốc
 • Thành viên Hội phẫu thuật răng miệng Nhật Bản
 • Thành viên Hội nha khoa Hoa Kỳ (ADA)
 • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (ITI)
 • Thành viên Hội phẫu thuật hàm mặt thế giới của Tổ chức AO (AO CMF)

Ngoại ngữ:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật

Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ, chuyên ngành phẫu thuật miệng và hàm mặt, khoa Y, Đại học Gifu, Nhật Bản
 • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng hàm mặt chính quy, Đại học Y Hà Nội
 • Các khoá đào tạo chuyên ngành tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hy Lạp, Canada

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Cấy ghép Implant
 • Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm
 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Phẫu thuật trong miệng
 • Chỉnh nha

Đơn vị công tác và tổ chức tham gia:

 • Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Hà Nội
 • Cố vấn chuyên môn hãng Implant nha khoa Dentium, Hàn Quốc
 • Thành viên Hội phẫu thuật răng miệng Nhật Bản
 • Thành viên Hội nha khoa Hoa Kỳ (ADA)
 • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (ITI)
 • Thành viên Hội phẫu thuật hàm mặt thế giới của Tổ chức AO (AO CMF)

Ngoại ngữ:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật

Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ, chuyên ngành phẫu thuật miệng và hàm mặt, khoa Y, Đại học Gifu, Nhật Bản
 • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng hàm mặt chính quy, Đại học Y Hà Nội
 • Các khoá đào tạo chuyên ngành tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hy Lạp, Canada

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Cấy ghép Implant
 • Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm
 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Phẫu thuật trong miệng
 • Chỉnh nha

Đơn vị công tác và tổ chức tham gia:

 • Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Hà Nội
 • Cố vấn chuyên môn hãng Implant nha khoa Dentium, Hàn Quốc
 • Thành viên Hội phẫu thuật răng miệng Nhật Bản
 • Thành viên Hội nha khoa Hoa Kỳ (ADA)
 • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (ITI)
 • Thành viên Hội phẫu thuật hàm mặt thế giới của Tổ chức AO (AO CMF)

Ngoại ngữ:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật

Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ, chuyên ngành phẫu thuật miệng và hàm mặt, khoa Y, Đại học Gifu, Nhật Bản
 • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng hàm mặt chính quy, Đại học Y Hà Nội
 • Các khoá đào tạo chuyên ngành tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hy Lạp, Canada

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Cấy ghép Implant
 • Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm
 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Phẫu thuật trong miệng
 • Chỉnh nha

Đơn vị công tác và tổ chức tham gia:

 • Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Hà Nội
 • Cố vấn chuyên môn hãng Implant nha khoa Dentium, Hàn Quốc
 • Thành viên Hội phẫu thuật răng miệng Nhật Bản
 • Thành viên Hội nha khoa Hoa Kỳ (ADA)
 • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (ITI)
 • Thành viên Hội phẫu thuật hàm mặt thế giới của Tổ chức AO (AO CMF)

Ngoại ngữ:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật

Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ, chuyên ngành phẫu thuật miệng và hàm mặt, khoa Y, Đại học Gifu, Nhật Bản
 • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng hàm mặt chính quy, Đại học Y Hà Nội
 • Các khoá đào tạo chuyên ngành tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hy Lạp, Canada

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Cấy ghép Implant
 • Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm
 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Phẫu thuật trong miệng
 • Chỉnh nha

Đơn vị công tác và tổ chức tham gia:

 • Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Hà Nội
 • Cố vấn chuyên môn hãng Implant nha khoa Dentium, Hàn Quốc
 • Thành viên Hội phẫu thuật răng miệng Nhật Bản
 • Thành viên Hội nha khoa Hoa Kỳ (ADA)
 • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (ITI)
 • Thành viên Hội phẫu thuật hàm mặt thế giới của Tổ chức AO (AO CMF)

Ngoại ngữ:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật

Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ, chuyên ngành phẫu thuật miệng và hàm mặt, khoa Y, Đại học Gifu, Nhật Bản
 • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng hàm mặt chính quy, Đại học Y Hà Nội
 • Các khoá đào tạo chuyên ngành tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hy Lạp, Canada

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Cấy ghép Implant
 • Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm
 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Phẫu thuật trong miệng
 • Chỉnh nha

Đơn vị công tác và tổ chức tham gia:

 • Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Hà Nội
 • Cố vấn chuyên môn hãng Implant nha khoa Dentium, Hàn Quốc
 • Thành viên Hội phẫu thuật răng miệng Nhật Bản
 • Thành viên Hội nha khoa Hoa Kỳ (ADA)
 • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (ITI)
 • Thành viên Hội phẫu thuật hàm mặt thế giới của Tổ chức AO (AO CMF)

Ngoại ngữ:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật