What is a Zygomatic Implant?

Zygomatic implant is a method of implanting artificial teeth (implant) in the upper jaw bone and combining with the patient’s cheekbone to help patients who have lost all their teeth restore chewing function and aesthetics. Zygomatic implants are different from regular implants in that they are firmly attached to the cheekbones.

Cấy ghép Implant xương gò má (Zygomatic Implant) áp dụng trong những trường hợp nào?

Zygomatic implant được chỉ định trong những trường hợp sau:

 • Người mất toàn bộ răng nhưng bị teo sống hàm vùng răng
 • Dùng để thay thế cho nâng xoang, ghép xương thất bại
 • Thể tích xương hàm trên của người bệnh không đủ do bệnh lý nha chu, nội nha không điều trị kịp thời dẫn đến tiêu xương
 • Người bị cắt bỏ xương hàm trên phía sau do điều trị viêm nhiễm, chấn thương, cắt bỏ khối u…

Những lưu ý khi cấy ghép Implant xương gò má (Zygomatic Implant)

 • Bệnh nhân cấy Implant xương gò má sẽ được tiến hành gây mê và thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện

 • Khi không đủ xương, có thể tiến hành các thủ thuật ghép xương và nâng xoang để tăng thể tích xương. Khi ghép xương cần thời gian điều trị kéo dài và có thể xảy ra trường hợp đào thải xương ghép

 • Xương gò má có chất lượng xương đặc hơn và cứng chắc hơn xương hàm trên nên bệnh nhân sau cấy implant xương gò má sẽ có thể mang phục hình ngay sau phẫu thuật

 • Đây là phẫu thuật khó, đòi hỏi bác sĩ có kỹ năng chuyên môn tốt và giàu kinh nghiệm 
 • Tỉ lệ thành công của cấy implant gò má được báo cáo trong các tài liệu trên toàn thế giới là 97-98%

Một case cấy Implant xương gò má (Zygomatic Implant) tại nha khoa iMed

.In which cases is Zygomatic Implant applied?

 • Zygomatic implant is indicated in the following cases:
 • People who lose all their teeth but have atrophy of the jaws in the tooth area
 • Used to replace sinus lift, bone graft failure
 • The patient’s maxillary bone volume is not enough due to periodontal disease, endodontic treatment is not timely, leading to bone loss
 • People who have had their upper jaw removed behind due to inflammation, trauma, tumor removal, etc.

Notes when implanting Cheekbone Implant (Zygomatic Implant)

 • Patients with cheekbone Implants will be anesthetized and performed surgery at the hospital
 • When there is not enough bone, bone grafting and sinus lift procedures can be performed to increase bone volume. When bone grafting requires a long treatment time and there may be cases of bone graft rejection
 • The cheekbones have a denser and stronger bone quality than the upper jaw, so patients after implantation of cheekbones will be able to wear restorations immediately after surgery.
 • This is a difficult surgery, requiring a doctor with good professional skills and experience
 • The success rate of cheek implants reported in the worldwide literature is 97-98%.

A case of Cheekbone Implant (Zygomatic Implant) at iMed dental clinic

Refer to the treatment price list of iMed Dental here