Rất uy tín và trách nhiệm. Địa chỉ rất tin cậy cho bệnh nhân nha khoa. Tôi ở xa Hà Nội nhưng rất tin tưởng địa chỉ này